EFOP-3.7.3-16 – Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása

Az intézményünk által megvalósítandó formális oktatást támogató és kiegészítő információátadás, készségfejlesztés jelentős szerepet játszik a fiatalok és a közösség inaktív vagy munkanélküli tagjai számára képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában, de legfőképp a tanulás, fejlődés megtanulásában: felszínre hozzák a résztvevőkben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat a fejlődésre, a tudás megszerzése iránt. Emellett a pályázatunk hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél az intézményünk által nyújtott kínálat bővítése, a kulturális és edukációs alapellátás fejlesztése a lakosság igényei szerint.

A projekt során bevonni kívánt célcsoporttagok elérése érdekében egyrészt a helyi a köznevelési intézmények, nonprofit szervezetek segítségét vesszük igénybe – melyekkel együtt is működünk a megvalósítás során -, másrészt a projekt megvalósulási helyszíne is garancia a célcsoporttagok eléréséhez, bevonásához. A velünk együttműködő intézmények segítenek a célcsoporttagok kiválasztásában is.

Skip to content