Tábor

Kompetenciafejlesztő szak- vagy alkotótábor: Több napos, összefüggő, azonos résztvevői körrel zajló képzési folyamat, melyben a szakmai program és a szabadidős program szerves egységet alkot.

Tematika: a táborok tematikáját az alábbi kulcskompetenciák fejlesztésére alakítjuk ki, melynek célcsoportja elsősorban a mezőszilasi köznevelésben részt nem vevő lakosok, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek köre.

A 2006/962/EK ajánlás értelmében az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák az alábbiak:

  1. Anyanyelvi kommunikáció,
  2. Idegen nyelvi kommunikáció,
  3. Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák,
  4. Digitális kompetencia,
  5. A tanulás tanulása,
  6. Személyközi és állampolgári kompetenciák,
  7. Vállalkozói kompetencia,
  8. Kulturális kompetencia.
Skip to content