Tanfolyam

Kommunikáció, stresszkezelés, burnout tanfolyam.

A cél: Lelki egészségünk és mentális jóllétünk nem csak magánéletünk, hanem a mindennapi sikeres munka elengedhetetlen feltétele is. A tanfolyam célja, hogy azokat az ismereteket, képességeket és viselkedési formákat fejlessze, melyek ebben meghatározó szerepet játszanak. Kiemelt területe a stresszkezelés, az asszertivitás és a kommunikáció hatékonyabbá tétele. Elméleti és gyakorlati szinten foglalkozik a stresszel való megküzdés lehetőségeivel, valamint a burnout állapotával és megelőzésével. Ebben nagy szerepet játszik az önismeret és az énerő növelése, melyek így a képzésnek szintén fontos elemei.

A program során a résztvevők megtapasztalhatják, hogyan kezelhetőek az érzelmileg feszített társas/munkahelyi helyzetek oly módon, hogy a feszültség helyét a konstruktivitás és együttműködés vegye át, hogyan találhatják meg a külső és belső egyensúly-optimumot, valamint konkrét eszközöket, technikákat (pl. az autogén tréning módszerét) sajátítanak el a stressz és különböző kommunikációs helyzetek hatékony kezeléséhez.

Tanfolyam tematikai egységei:

Ismerkedés egymással és a programmal; Stresszkezelés; Stresszkezelő módszerek; A test és a stressz; Interperszonáliskapcsolatok a stresszkezelés tükrében; Burnout (kiégés) prevenció

Skip to content